Backwall Lengkung (Curve)
 Ukuran 200x300  
 Ukuran 300x300  
 Ukuran 300x400  
 Ukuran 300x500